پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
حافظ شیرازی؛ شوق و مستی اهل راز یا شراب و شاهد شیراز؟!

با این همه تحقیق که در احوال حافظ کرده اند، با این همه تفسیر که بر اشعارش نوشته اند، هنوز که می‌داند وقتی وی از عشق و شراب صحبت می‌کند مقصودش شوق و مستی اهل راز است یا شراب و شاهد شیراز؟ در شعر او همه چیز رنگ ابهام دارد و رنگ اسرار. اما تا وقتی که او را جز در این غزل‌ها نمی‌توان جست، در شناخت او این نقطه استفهام باقی خواهد بود.


 ادامه را در خِرَدگان بخوانید:

حافظ شیرازی؛ شوق و مستی اهل راز یا شراب و شاهد شیراز؟!


شعر استاد شجاع پور در واکنش به ناسزاگویی شاملو به فردوسی بزرگ

استاد شجاع پور درباره این شعر گفت: فردوسی را خواب دیدم و به او گفتم به تو نا سزا گفتند (در امریکا)، فردوسی هم از من پرسید، به چه زبانی به من ناسزا گفتند؟ من هم گفتم فارسی و او گفت اصلا مهم نیست، بگو فارسی صحبت کنند، به من هر چه می‌خواهند بگویند!

این شعر اشاره به ناسزا گویی احمد شاملو به فردوسی دارد و نزدیک به ۲۵ سال پیش سروده شده است.

در ادامه این شعر کامل را می‌آوریم...


 ادامه رابخوانید:

شعر استاد شجاع پور در واکنش به ناسزاگویی شاملو به فردوسی بزرگ


شعر خوانی استاد شجاع پور در دانشگاه تهران

استاد علیرضا شجاع پور پس از سالها در دانشگاه تهران حضور یافت و در همایش «سرای مهر»، شعر مشهور خود یعنی «وطن» را برای دانشجویان خواند.


 ادامه را بخوانید:

شعر خوانی استاد شجاع پور در دانشگاه تهران


شعرخوانی استاد هما ارژنگی

در نشست چالدران، استاد هما ارژنگی از نوادگان «میرک» نقاش نام‌آور دوران صفوی، سروده وزین خود درباره چالدران را خواند.


 ادامه را بخوانید:

شعرخوانی استاد هما ارژنگی در نشست چالدران


فردوسی


نوشتار های این جستار را بخوانید:

فردوسی


نگاره هایی از سعدی


 ادامه را ببینید و بخوانید:

نگاره هایی از سعدی


خیام نیشابوری


 ادامه را ببینید و بخوانید:

خیام نیشابوری


سروده هایی نیک از حافظ شیرازی

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود 

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست


 ادامه را بخوانید:

سروده هایی نیک از حافظ شیرازی


سروده ای از استاد شهریار همیشه ایرانی

اختلاف لهجه، ملیت نزاید بهر کس

ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان


 ادامه را بخوانید:

سروده ای از استاد شهریار


اندیشه کوروش

با خود اندیشیدم که چه واژگانی برای شرح اندیشه کوروش می توان به کار برد؟! سرانجام پی بردم که نیازی نیست برای این کار خود را برنجانم چرا که چامه سرایان(شاعران) این سرزمین، با زیبا ترین گفتار این اندیشه را شرح داده اند.


 ادامه را بخوانید:

اندیشه کوروش


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان