پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

نگاره هایی از دوره هخامنشیان
سازنده : مجید خالقیان
نگاهی به کتیبه نویافته خشایارشا و محتوای آن
فرستنده : مجید خالقیان

کتیبه نویافته خشایارشای بزرگ، بار دیگر بر سیاست آبادگری و مردم دوستی هخامنشیان تأکید می کند. پیش از این منابع و شواهد زیادی حاکی از آبادگری و احترام به مردمان در این دوره بوده اند، اما در این سند خیلی آشکار این موضوع از زبان شاهنشاه گفته می شود.


 ادامه را بخوانید:

نگاهی به کتیبه نویافته خشایارشا و محتوای آن


کاخ پارسه (تخت جمشید)
فرستنده : مجید خالقیان

نگاره ها و نوشتار هایی پیرامون کاخ پارسه (تخت جمشید)


 ادامه را ببینید و بخوانید:

کاخ پارسه (تخت جمشید)


کوروش بزرگ
فرستنده : مجید خالقیان

نگاره ها و نوشتار هایی پیرامون کوروش بزرگ...


 ادامه را بخوانید:

کوروش بزرگ


نگاره فروهر
فرستنده : مجید خالقیان

نگاره ی بالا که به «فَروَهَر» مشهور است؛ یکی از زیبا ترین نگاره های به جا مانده از دوران باستان می باشد که به نظر می آید در دوران هخامنشی به صورت تصویر بالا نمایان شده است. هنر هخامنشی که اوج آن را در تخت جمشید می بینیم از هنر تمام اقوام متمدن آن روزگار تأثیر پذیرفته است. نگاره مورد بحث از هنر های گوناگون تأثیر پذیرفته است و چنین شکل هایی در تمدن های میانه و حتی تمدن مصر دیده می شود. از طرفی گفته می شود این نگاره باز گو کننده مفاهیمی است که به فرهنگ ایرانیان باستان ارتباط دارد.


 ادامه را بخوانید:

نگاره فروهر


سلسله های باستان
فرستنده : مجید خالقیان

در تاریخ ایران باستان علاوه بر اینکه سلسله هایی مانند مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان وجود داشتند و کمابیش آثار باستانی از آنها بدست آمده و به وجود آنها اطمینان داریم، نام سلسله هایی مانند پیشدادیان و کیانیان به چشم می خورد. شاید بتوان گفت، زمان پیشدادیان با دوره پیش از تاریخ ایران هماهنگی دارد؛ از طرفی به نظر می آید کیانیان شاهنامه، بیشترین آمیختگی را با مادها و هخامنشیان دارند. نمی توان به طور کامل ماد ها و هخامنشیان را از هم جدا دانست؛ از این رو بسیار طبیعی است که هر دو با نام کیانیان در شاهنامه دیده شوند.ادامه را بخوانید:

سلسله های باستان


داستان استر و اسطوره سازی ایران ستیزانه
فرستنده : مجید خالقیان

داستان استر؛ یک موضوع قدیمی که هنوز هم در گوشه و کنار از آن صحبت می شود. چنین می نماید که برخی از بیگانگان یک نوع رویکرد را مورد توجه قرار می دهند که حاکی از ایران ستیزی است و در داخل ایران هم برخی خواسته یا ناخواسته یک نوع رویکرد دیگر به این داستان دارند و با ترویج آن، موارد نادرست را به تاریخ و تمدن ایران نسبت می دهند.

همانطور که می دانید سالانه یهودیان روزی به نام «پوریم» را جشن می گیرند که انگیزه ی این جشن، داستان افسانه وار استر می باشد. به طور خلاصه، این داستان درباره چگونگی رهایی یافتن یهودیان از قتل عام و نابودی می باشد. اما عده ای در داخل ایران با تحریف این داستان، موارد نادرستی را درباره تاریخ ایران بیان می کنند و حتی بدون در نظر گرفتن سند و مدرک قابل قبول، دلیل سیزده به در را این داستان می دانند. ادعای ارتباط «داستان استر» با «سیزده به در» در حالی مطرح می شود که داستان استر از نظر تاریخی دارای تناقضات بسیار است و هیچ منبع تاریخی از ارتباط جشن سیزده به در با داستان استر و جشن پوریم گزارش نمی دهد؛ حتی تاریخ برگزاری پوریم با جشن سیزده به در، متفاوت است.ادامه را بخوانید:

سیزده به در و قتل عام ایرانیان!!!(دروغ آشکار)


نگاهی به برخی از دستاوردهای نیک فرهنگی
فرستنده : مجید خالقیان

نگاهی به برخی از دستاوردهای نیک فرهنگی تمدن «دهیو های پیوسته» (تمدن هخامنشی)


 ادامه را بخوانید:

نگاهی به دستاوردهای نیک فرهنگی


عکس های جالب به جا مانده از هخامنشیان + توضیحات
فرستنده : مجید خالقیان

 

فروهر با رنگ های سبز، سفید و قرمز

شیر و خورشید

فرش هخامنشی

بانوان هخامنشی


 ادامه را بخوانید:

عکس های جالب به جا مانده از هخامنشیان