پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
عکس های دوره اساطیری

دوره اساطیری

پهلوانان و نامداران

پادشاهان

دیگر

آرش کمانگیر

Arash

کیومرث

Kiyoumars

عکسهایی از شاهنامه

Shahname

کاوه آهنگر

Kave

جمشید

Jamshid

مادر رستم

Rostam's Mother

گردآفرید

Gord Afarid

ضحاک تازی

Zahak

سیمرغ

Simorgh

رستم دستان

Rostam-e Dastan 

فریدون

Freydoon

 

سیاوش

Siyavash

کیخسرو

KeyKhosro 

 


عکس های دوره باستان

دوره باستان

از انجایی که این صفحه در حال کامل شدن است تنها عکس های عناوینی که زیر آنها انگلیسی نوشته شده است موجودند .

هخامنشیان

اشکانیان

ساسانیان

دانشمندان و اندیشمندان

کوروش بزرگ

Cyrus The Great

نقاشی هایی از اشکانیان

Painting of Parthians

ایوان مدائن

Ivan Madaen

زرتشت

داریوش بزرگ

Darius The Great

سکه (تصویر تمام پادشاهان)

نقاشی هایی از ساسانیان

Painting of Sasanis

آرتادخت

 خشایارشا

Xerxes

آثار باستانی به جا مانده از اشکانیان

Antiquities

آثار باستانی به جا مانده از ساسانیان

Antiquities

مانی

Mani

 دیگر پادشاهان

Other Kings

 بلاش یکم

Vologases I

سکه (تصویر تمام پادشاهان)

آذرباد مهراسپندان

 آریو برزن

Ariobarzan

سورنا

Surena

 سواره نظام ساسانی

Sassanid Cavalry

برزویه پزشک

 آرتمیس دریاسالار

 

Artemisia

 

 

خسرو انوشیروان

Khosrau I

بزرگمهربختگان

Bozorgmehr

 کاخ پارسه (تخت جمشید)

 

Persepolis

 

 

 

باربد جهرمی


عکس های جالب به جا مانده از هخامنشیان

 

 

 

 


عکس های دوره بعد از اسلام

دوره بعد از اسلام

از انجایی که این صفحه در حال کامل شدن است تنها عکس های عناوینی که زیر آنها انگلیسی نوشته شده است موجودند .

شاعران

دانشمندان

اشخاص مشهور

حکومت ها

فردوسی بزرگ

Ferdowsi The Great

پور سینا

Avicenna

ابومسلم خراسانی

صفویه

Safavid

رودکی

جابر بن حیان

بابک خرم دین

زندیه

Zand

سعدی

Sa'di

خوارزمی

حسن صباح

Hassan-i Sabbah

افشاریان

Afsharid

 مولانا

 ملا صدرا

 

وزیران قاجار

Ministers

حافظ

Hafez

زکریای رازی

Rhazes

 

 

 

  

ابوریحان بیرونی

Biruni

 

 

 

  

خیام نیشابوری

Omar Khayyam

 

 

 

دیگر دانشمندان 

 

 


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان