پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
واژه فرهنگ به چه معناست؟

کاربرد واژۀ «فرهنگ» در روابط اجتماعی بسیار رایج می‌باشد و تا به امروز کوشش‌های زیادی در راستای یافتن تعریفی علمی از فرهنگ صورت گرفته است. در این جستار بیشتر از آنکه درباره تعریف فرهنگ سخن بگوییم به معنای واژه فرهنگ در زبان پارسی و زبان‌های اروپایی می‌پردازیم به ویژه معنای کهن آن.


ادامه نوشتار را بخوانید:

واژه فرهنگ به چه معناست؟


چرا فرهنگ ایرانی؟!

شاید اولین سوالی که با خواندن نوشتارهای پیرامون فرهنگ ایرانی پیش می آید؛ این باشد که چرا این قدر از ایران و فرهنگ ایرانی سخن گفته می شود.

چرا این قدر از گذشته ای که گذشته است دم زده می شود در حالی که «امروز ما» بسیار با اهمیت تر از گذشته می باشد.

اما به راستی برای بهبود امروز چه باید کرد؟

فرهنگ مانند زمینی است که درختان متناسب با همان زمین در آن بارور می شوند...


 ادامه را بخوانید:

چرا فرهنگ ایرانی؟!


وظیفه ما

وظیفه ما ایرانیان بسیار خطیر است. با آن فرهنگ غنی که هزاران سال نیاکان ما نگاه داشتند... اگر انسان بزرگی در سرزمین ایران زندگی کرده است؛ طبیعتاً وظیفه ایرانیان است که وی را به دنیا بشناسانند تا همه از دستاورد های نیک وی که برای بشریت مفید است بهره ببرند.


 ادامه را بخوانید:

وظیفه ما


هفت

همانطور که آگاه هستید، هفت عددی مقدس برای بشر محسوب می شود.هفت در نزد ایرانیان هم از ارزش بالایی برخوردار بوده است...

شاید همین اندیشه رفته رفته «هفت کشور»، «هفت دیدگاه نیک به آتش»، «هفت خوان»  و ... را پدید می آورد و آن هنگام که به کمال می رسد «هفت شهر عشق» و در نتیجه مفاهیم بالای عرفانی عرضه می شوند.


 ادامه را بخوانید:

هفت


معنای نام ماه های ایرانی

ماه های ایرانی دارای نام های زیبا هستند و هر کدام بیان کننده یک مفهوم نیک می باشند. به نظر می رسد فرهنگ و بینش ایرانیان در شکل گیری این نام ها نقش داشته است. برای درک این مفاهیم بهتر است با معنای این نام ها آشنا شویم.

فروردین: نیروی نگهدارنده و محافظ انسان ها و موجودات

اردیبهشت: بهترین راستی

خرداد: کمال و رسایی

...


 ادامه را بخوانید:

معنای نام ماه های ایرانی


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان