پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
پارس دریا

شاخاب پارس یک راستینه کهن

بر همگان روشن شده است که شاخاب پارس(خلیج فارس) که در ره نامه(نقشه)های جهانی «Persian Gulf» نگاشته شده است؛ یک راستینه(واقعیت) کهن است. از ره نامه(نقشه)های همه دوران ها به سادگی می توان برداشت کرد که این نام یک نام کهن است و هیچ گمانی در این بخش نیست. این نام هتا(حتی) در پیمان نامه های فرامرزی(بین المللی) نیز جای دارد.

نگاه کنید به: چند ره نامه کهن پیرامون شاخاب پارس

 

هشت کشور پیرامون شاخاب پارس این ها کشور ها هستند: عربستان، قطر، امارت، بحرین، عمان، کویت، عراق و ایران. عربان شمار فراوان کشورهای عربی کرانه شاخاب پارس را انگیزه ای برای نام ساختگی خود می دانند در هنگامی که اندازه چشمگیری از درازای کرانه شاخاب پارس از آن ایران است و شمار مردمان و پهنای کشور ایران در این بخش جهان بسیار برجسته است.


ارزش شاخاب پارس در چیست؟!

شاخاب پارس علاوه بر اینکه از نظر منابع طبیعی، گردشگری و ... اهمیت دارد؛ از لحاظ منافع ملی برای ما بسیار مهم است.


 ادامه را در خِرَدگان بخوانید:

شاخاب پارس


حمله از همه طرف

سال هاست که حملات فراوانی را به ارزش ها و داشته های خود مشاهده می کنیم. این حملاتِ همه جانبه، تا به امروز هم ادامه دارد؛ از مصادره بزرگان تاریخ ما گرفته تا ادعای مالکیت بر سرزمین های ما...


 ادامه را بخوانید:

حمله از همه طرف


پیرامون تحریف نام شاخاب پارس در مسابقات گوانگ ژو

تحریف آشکار تاریخ این بار توسط یک دوست !!

سانسور رسانه ملی در این بین جالب به نظر آمد. طوری که انگار یک مسئله معمولی رخ داده است. اما رسانه های زیادی با پوشش این موضوع و تحلیل آن به جمع زیاد معترضین پیوستند. رسانه های عربی از این موضوع بسیار خوشحال شدند و آن را دلیلی بر حقانیت خود می دانستند.


 ادامه را بخوانید:

پیرامون تحریف نام خلیج فارس در مسابقات گوانگ ژو


 

دیدگاه های بازدیدکنندگان


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان