پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
امام حسین(ع) و یارانش

امام حسین(ع) و یاران با وفای ایشان به ویژه حضرت عباس به دلیل جوانمردی جایگاه ویژه ای در میان ایرانیان دارند.


 ادامه را بخوانید:

امام حسین(ع) و یارانش


آیا خسرو پرویز نامه پیامبر (ص) را پاره کرد؟!

همه ما داستان پاره کردن نامه پیامبر (ص) توسط خسرو پرویز را شنیده ایم و شاید در نظر بسیاری از ما این رویداد، یک واقعیت تاریخی فرض شود اما احتمال دارد اصلا داستان پاسخ دادن خسرو به پیامبر (ص) به گوشمان نخورده باشد! در واقع گفته‌های متضاد درباره نامه پیامبر (ص) به خسرو در منابع وجود دارد، برخی از آنها از پاره کردن نامه توسط خسرو سخن گفته اند و برخی دیگر از پاسخ دادن خسرو به پیامبر (ص) مطالبی را نقل کرده اند. جالب آنکه منابعی که به نظر می‌رسد ریشه در گفته‌های ایرانیان دارد اصلا یادی از این واقعه نکرده اند.


ادامه را بخوانید:

آیا خسرو پرویز نامه پیامبر (ص) را پاره کرد؟!


بررسی آیات اولیه سوره روم / پیروزی و شکست ایرانیان

بررسی آیات اولیه سوره روم، پیروزی و شکست ایرانیان...

تصویری از سربازان رومی

 

تصویری از سرباز ساسانی


 ادامه را بخوانید:

بررسی سوره روم، پیروزی و شکست ایرانیان


امام علی (ع)

بعد از حمله اعراب و حاکم شدن خلفا بر ایران، ایرانیان تمایلات علوی داشتند و بیشترین حکومت های شیعی هم در ایران بوجود آمدند. علاقه زیاد ایرانیان به بینش علوی و شیعی باعث شده است برخی از پژوهشگران مذهب شیعه را ساخته ی دست ایرانیان بدانند. البته این موضوع هم از جانب شیعیان و هم از جانب ایرانیان رد می شود و برای اثبات آن دلایل محکم وجود ندارد.


 ادامه را بخوانید:

امام علی (ع)


ذوالقرنین

گزینه های مهمی که برای ذوالقرنین می شمارند عبارتند از: یکی از ملوک حمیر، اسکندر، کوروش بزرگ...


 ادامه را بخوانید:

ذوالقرنین


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان