پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
عکس های تاریخی (دوره باستان)

عکس های تاریخی (دوره باستان)

هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان


 ادامه مطلب...


ایوان مدائن

یکی از صنایع مهم ایران در دوران ساسانی که در آن زمان در هیچ کشوری سابقه نداشت، ساختن حبابها و نصب آنها در ایوان مدائن بود. با این حبابها موسیقی و صداهای دیگر ضبط شده پخش می گردید.


 ادامه را ببینید و بخوانید:

ایوان مدائن


بزرگمهر

اندیشمند و خردمند بزرگ ایرانی که وزیر خسرو انوشیروان هم بوده است. نام  رسمی جایگاه وی را «وُزُرگ فَرمَذار» گفته اند. از سخنان وی می توان به خردمندی و دانشمندی او پی برد.


 ادامه را بخوانید:

بزرگمهر


خسرو انوشیروان

خسروی نخست، که به انوشیروان (دارنده روان جاوید) مشهور است جایگاه ویژه ای در افسانه ها و ادبیات ایران دارد. معمولا او را با نام انوشیروان دادگر معرفی می کنند و از کاردانی و دادگری وی داستان های فراوان می گویند.


 ادامه را بخوانید:

خسرو انوشیروان


آیا خسرو پرویز نامه پیامبر (ص) را پاره کرد؟!

همه ما داستان پاره کردن نامه پیامبر (ص) توسط خسرو پرویز را شنیده ایم و شاید در نظر بسیاری از ما این رویداد، یک واقعیت تاریخی فرض شود اما احتمال دارد اصلا داستان پاسخ دادن خسرو به پیامبر (ص) به گوشمان نخورده باشد! در واقع گفته‌های متضاد درباره نامه پیامبر (ص) به خسرو در منابع وجود دارد، برخی از آنها از پاره کردن نامه توسط خسرو سخن گفته اند و برخی دیگر از پاسخ دادن خسرو به پیامبر (ص) مطالبی را نقل کرده اند. جالب آنکه منابعی که به نظر می‌رسد ریشه در گفته‌های ایرانیان دارد اصلا یادی از این واقعه نکرده اند.


ادامه را بخوانید:

آیا خسرو پرویز نامه پیامبر (ص) را پاره کرد؟!


بررسی آیات اولیه سوره روم / پیروزی و شکست ایرانیان

بررسی آیات اولیه سوره روم، پیروزی و شکست ایرانیان...

تصویری از سربازان رومی

 

تصویری از سرباز ساسانی


 ادامه را بخوانید:

بررسی سوره روم، پیروزی و شکست ایرانیان


خط اصیل ایرانی، فونت زیبای خط اوستایی

وقتی به تاریخچه خط در ایران باستان نگاهی می اندازیم به یک خط بسیار ساده می رسیم ...


 ادامه را بخوانید:

خط اوستایی


تصاویر بازسازی شده از سواره نظام ساسانی


 ادامه را بخوانید:

سواره نظام ساسانی


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان