پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

نگاره ها
سازنده : مجید خالقیان
اندیشمندان و دانشمندان
فرستنده : مجید خالقیان


 نوشتار های این جستار را بخوانید:

اندیشمندان و دانشمندان


شاعران
فرستنده : مجید خالقیان


 نوشتار های این جستار را بخوانید:

شاعران


حسن صباح و حشاشین
فرستنده : مجید خالقیان

حسن صباح (از شیعیان اسماعیلی) بنیان گذار گروهی است که مشهور به حشاشین می باشد که البته بیشتر شهرت این گروه به زمان بعد از حسن صباح در جنگ های صلیبی بر می گردد. ادامه را بخوانید:

حسن صباح و حشاشین


جملاتی از نادر شاه
فرستنده : مجید خالقیان

گفته هایی از نادر شاه افشار... ادامه را بخوانید:

گفته هایی از نادر شاه


کسی گمان نکند که بابک ترسی به دل راه داده است
فرستنده : مجید خالقیان

هنگامی که دست اول بابک خرم دین را می‌بریدند. بابک صورتش را با دست دیگرش به خون آلوده می‌کرد. وقتی علت آنرا پرسیدند. بابک پاسخ داد که چون خونریزی باعث رنگ پریدگی صورت می‌شود من صورتم را خونین می‌کنم که کسی گمان نکند که بابک ترسی به دل راه داده است.