پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
سرود های ملی ایران از آغاز تا کنون

امروزه سرود های ملی کشور ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی از مهم ترین عوامل معرفی ملت ها به دیگر ملل می باشد. کشور ما هم تا کنون چند سرود ملی رسمی داشته که با تغییرات و دگرگونی همراه بوده است. در این بین تصورات غلطی هم پیرامون سرود ملی ایران در گذشته مطرح شده که در نوع خود جالب است. در این نوشتار قصد داریم به بررسی سرود های ملی کشورمان در طول تاریخ بپردازیم.


 ادامه را بخوانید:

سرود های ملی ایران از آغاز تا کنون


سردار قادسیه!!!

سعد ابی وقاص یا ضحاک تازی؟! ادامه را بخوانید:

سردار قادسیه!!!


سه یار دبستانی

در ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ بود که دانشجویان بیدار این مرز و بوم در راه اعتراض یه دخالت بیگانگان انگلیسی و آمریکایی ( که با آمدن نیکسون به ایران تشدید شد ) و ورود نظامیان به محیط فرهنگی دانشگاه سه تن از بهترین ها را فدا کردند . احمد قندچی ، مهدی شریعت رضوی، مصطفی بزرگ ‌نیا این سه آذر اهورایی بودند که جان خودشان را فدا کردند.نگاره هایی از وزیران دوره قاجار

نگاره هایی از قائم مقام فراهانی و امیرکبیر...


 نگاره ها را ببینید:

نگاره هایی از وزیران دوره قاجار


سروده ای از استاد شهریار همیشه ایرانی

اختلاف لهجه، ملیت نزاید بهر کس

ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان


 ادامه را بخوانید:

سروده ای از استاد شهریار


ایران امروز


 نوشتار های این جستار را بخوانید:

ایران امروز


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان