پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
نگاهی به دانشمندان و اندیشمندان بزرگ ایران

ایران ما تا کنون دانشمندان و اندیشمندان بسیاری را به خود دیده است که شاید نتوان آنها را شمرد. در این نوشتار تلاش می کنیم نام بزرگان شناخته شده این سرزمین کهن را در کنار نام بزرگانی که کمتر شناخته شده اند  بیاوریم. افسوس که این نوشتار کوچک نمی تواند پاسدار همه اندیشمندان و دانشمندان ایران زمین باشد و بزرگان شایسته بسیاری جا افتاده اند.


زرتشت

 

خوشبخت کسی است که خوشبختی دیگران را فراهم سازد.
(زرتشت)

درباره زرتشت بخوانید: زرتشت

 

آرتا دُخت

 

آرتا دخت در اداره دارایی ها هیچ خطایی نکرد و اقتصاد پارتیان را سامان بخشید
(سخن دیاکونوف درباره آرتادخت)

درباره آرتادخت بخوانید: بانو آرتا دخت

 

آذرباد مهراسپندان

 

آنچه که گذشت فراموش کن، و آنچه نیامده است تیمار و رنج مبر... و هیچ فراز نیست که پیش از آن شیب نباشد، و هیچ شیب نیست که فراز نه از پسِ آن!
(آذرباد مهراسپندان)

آذرباد مهراسپندان یا «آتروپات مانسپندان» یکی از خردمندان بزرگ دوره ساسانی که سال‌های سال جایگاه موبد موبدان را داشته است.
از وی چندین نوشتار به جای مانده است. وی در نوشتارهایش درباره نیک اندیشی و دوری از گناه اندرزهایی دارد و همچنین درباره کارهای ویژه روزهای ماه پیشنهادهایی دارد که می‌توان گفت نزدیکی با بهداشت و روانشناسی امروزین دارد.
به صورت کلی اندرزهای حکیمانه جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ و تمدن ایرانی داشتند و اندرزهای آذرباد یکی از کهن ترین اندرزنامه هایی است که به جا مانده است. با مقایسه سخنان حکیمانه بزرگان ایرانی و عرب در دوران پس از اسلام با اندرزهای آذرباد مهراسپندان، آشکار می‌شود که اندرزهای ایران باستان تأثیر قابل توجهی در سخنان حکیمانه بعد از اسلام داشته‌اند به ویژه در دوره عباسیان که عناصر فرهنگ و تمدن ایرانی بیش از پیش در سطح جامعه هویدا شد (برای دانش بیشتر نگاه کنید به: سبزیان پور، وحید (پاییز ۱۳۸۴). «جستاری در کشف ریشه‌های ایرانی مفاهیم مشترک حکمی متنبی و فردوسی». فرهنگ. ش ۵۵. صص ۸۳-۱۰۶)
.

 

بُروزیه پزشک

 

دانش پزشکی نزد همه ی خردمندان و در همه ی دین‌ها ستوده است و در نسک ها (کتاب ها) آورده‌اند که بهترین پزشکان آن است که درمان بیماران را برای اندوختن رستاخیز (آخرت) نگاه دارد.
(بُروزیه پزشک)


از بزرگ ترین پزشکان ایران در دوره زرین روزگار ساسانی که جایگاه پیشوای پزشکان را در آن دوران داشته است.
بُرزویه در کنار پزشکی کار‌های ارزنده‌ای مانند برگردان (ترجمه) انجام داده است. «کلیله و دمنه» از برجسته ترین برگردان‌هایش است که نشانگر دانش بالای وی و آگاهی او از دیگر زبان ها می باشد.
در باب برزویه طبیب کتاب کلیه و دمنه که به ظاهر نگاشته بزرگمهر حکیم از زبان برزویه است با اشاره به دوران کودکی برزویه شروع می‌شود که پس از آموزش مقدماتی، علم پزشکی را می‌آموزد و از این راه به اموال بسیار دست می‌یابد. او در انتخاب شیوه زندگی بین انتخاب چهار چیز دچار تردید می‌شود: لذت، پول، شهرت و یا ثواب اخروی. این فرزانه ایرانی پس از چالش‌های فکری بسیار، در نهایت، راه آخرت و زهد را بر می‌گزیند و برای کسب رضایت حق به معالجه بیماران می‌پردازد ولی پس از مدتی، دردهای روحی مردم را مهم‌تر می‌بیند و به همین سبب دست از طبابت کشیده به تفحص و تحقیق در ادیان می‌پردازد. نتیجه تحقیق او حاکی از خودخواهی ارباب مذاهب برای محکوم کردن دیگران و تأیید خود است. برزویه می‌فهمد که از این راه نمی‌تواند به حقیقت برسد، بنابراین قدر مشترک همه ادیان یعنی خودداری از رذایل اخلاقی و اقدام به اعمال صالح را بر می‌گزیند و اموری چون توکل به حق، رعایت تقوی، رضایت به خواست خداوند و امید به او را سرلوحه اعمال خود قرار می‌دهد و در شرح و بیان آن از تشبیه‌های تمثیل و پند‌های حکیمانه برای نشان دادن بی‌ارزشی دنیا و اعتبار آخرت استفاده فراوان می‌کند (سبزیان پور، وحید؛ حسن زاده، امیر اصلان (زمستان ۱۳۹۲). «مقدمه کلیله و دمنه و باب برزویه طبیب دریچه ای بر فرهنگ و تربیت در ایران باستان». پژوهشنامه ادبیات تعلیمی. ش ۲۰. صص ۱۰۷-۱۰۸).

 

بُزرگمهر بُخْتَگان

 

پادشاهان مردم دوست، برگزیدگان پروردگارند.
(بزرگمهر بختگان)

درباره بزرگمهر بخوانید: بزرگمهر

 

خوارزمی

 

دانشورِ خوب تنها برای رسیدن به راستی تلاش می کند و هنگانی که به راستی دست یافت به آرزوی خود رسیده است.
(خوارزمی)

درباره خوارزمی بخوانید: خوارزمی پدر علم جبر

 

رازی

 

اگر همه می‌توانستند از درون داشت های (استعدادهای) خود درست بهره بگیرند، گیتی همان بهشت می‌شد که همه می‌خواهند.
(رازی)

درباره رازی بخوانید: رازی

 

پورسینا

 

دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت / یک موی ندانست ولی موی شکافت
اندر دل من هزار خورشید بتافت / آخربه کمال ذره‌ای راه نیافت
(پورسینا)

درباره پورسینا بخوانید: پورسینا دانشمندی که فیلسوف به دنیا آمد و فیلسوف از دنیا رفت
 

بیرونی

 

یک بزهکار تنها به خودش و اندکی زیان می رساند، ولی یک نویسنده و چامه سرای(شاعر) خود فروخته، کشوری را به آتش می کشد.
(بیرونی)

درباره بیرونی بخوانید: ابوریحان بیرونی

 

خیام نیشابوری

 

این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت / چون آب بجویبار و چون باد بدشت
هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت / روزیکه نیامده‌ست و روزیکه گذشت
(خیام نیشابوری)

درباره خیام بخوانید: خیام نیشابوری

 

صدرا

 

برای عشق؛ ناب‌ترین، شور است و زندگی. برای لاشخور؛ خوب‌ترین، جسدی است متلاشی.
(صدرا)

درباره صدرا بخوانید: صدرا

درباره نوشتار: فرتور های(عکس های) گذاشته شده برای آرتادخت.آذرباد و برزویه پزشک ویژه این دانشمندان نیست و به شوند(دلیل) نبود فرتور ویژه این بزرگان از نگاره های در پیوند با ایران باستان بهره برده شده است.


با سپاس از :

لغت نامه دهخدا

تارنمای خوارزمی کیش

مجله موفقیت

نشریه نیلوفر ایرانی

گل بانگ پهلوی

تارنگار زرتشت

کاربران دانشنامه های آزاد

سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران


دیدگاه های بازدیدکنندگان

هنرمندی جوانان جویای نام باستانی کار در همایش سرای مهر مورد توجه حضار قرار گرفت و در چندین نوبت به تشویق آنها پرداختند.

بخش‌هایی از هنرهای زورخانه‌ای:


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان