پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
روز بزرگداشت کوروش

هم زمان با نگارش منشور حقوق بشر کوروش در ٧ آبان (٢٩ اکتبر) این روز از طرف کوروش دوستان به عنوان «روز بزرگداشت کوروش» نام گذاری شده است.


 ادامه را بخوانید:

روز بزرگداشت کوروش


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان