پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
روز های عشق، اسپندگان و ولنتاین

 

شاید برای ما ایرانیان تأسف آور باشد که فقط چند جشن باستانی ایرانی به گوشمان خورده است آن هم به واسطه جشن های بیگانگان مانند ولنتاین.

این روزها در بسیاری از نقاط جهان، ولنتاین به عنوان «روز عشق» شناخته می شود و ریشه ی آن را از روم باستان می دانند. اما در فرهنگ های گوناگون روزهای اینچنین وجود دارد و شاید پیشینه ی آنها از ولنتاین هم بیشتر باشد.

در فرهنگ ایرانی، جشن مهرگان برای گرامیداشت مهرورزی، عهد و پیمان وجود دارد اما ایرانیان روزی هم برای گرامی داشت فروتنی و تقدس بانوان جشن می گرفتند و مردان برای مهرورزی به همسران و معشوقگان خود در این روز به آنها هدیه می دادند.

اسپندگان (سپندارمذگان) نام این روز بزرگ بوده است.

عجیب آنکه اگر روزهای باستان را با تقویم امروزی تطبیق دهیم، تنها چند روز فاصله بین ولنتاین و اسپندگان وجود دارد.


ادامه را بخوانید:

روز های عشق، اسپندگان و ولنتاین


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان