پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
نقش برجسته مرد بالدار، نقشی مرتبط با کوروش بزرگ

یکی از آثار قابل توجه پاسارگاد که متأسفانه امروز بی‌مهری‌هایی به آن می‌شود، نقش برجسته مرد بالدار می‌باشد. این نقش برجسته امروز آسیب فراوانی دیده است و هر روز هم خبرهای تأسف آوری درباره آن منتشر می‌شود.

نکته قابل توجه، پیوند این نقش برجسته با کوروش بزرگ است، به‌طوری‌که تصاویر و نقاشی‌هایی از حدود دو قرن پیش وجود دارد که نشان می‌دهد بالای نقش برجسته، کتیبه‌ای از زبان کوروش بزرگ بوده است و در آن کتیبه جملات «منم کوروش پادشاه هخامنشی» به سه زبان دیده می‌شود.


ادامه را بخوانید:

نقش برجسته مرد بالدار، نقشی مرتبط با کوروش بزرگ


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان