پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
کسب رتبه دوم در بهترین دانشگاه کشور

کانون ایران‌شناسی دانشگاه تهران، رتبه دوم جشنواره ترنج را کسب کرد


کانون ایران‌شناسی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، موفق به کسب رتبه دوم جشنواره کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه تهران (جشنواره ترنج) در حوزه اجتماعی شد.

جشنواره ترنج بهمن ماه امسال (١۳۹۴) در میان همه کانون‌های دانشکده‌ها و پردیس‌های وابسته به دانشگاه تهران برگزار شد و علاوه بر کانون‌های باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، کانون‌های دانشکده‌ها و پردیس‌های مستقل و نیمه مستقل در این جشنواره شرکت کردند. کانون‌های فرهنگی در این جشنواره دستاوردهای خود را از مهر ماه سال ١۳۹۳ ارائه دادند.


ادامه را بخوانید:

کسب رتبه دوم در بهترین دانشگاه کشور


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان