پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
شماره ششم سرزمین آزادگان

شماره ششم نشریه فرهنگی «سرزمین آزادگان»

کاری از دانشجویان دانشگاه تهران و پایگاه خِرَدگان

(هموندان کانون ایران‌شناسی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران که در رشته‌های باستان‌شناسی و تاریخ دانشگاه تهران تحصیل می‌کنند)

در این شماره بخوانید:

* نفرت پراکنی قومی شرم آور در ورزشگاه الغدیر ارومیه (شعار «مرگ بر فارس» و توهین به کُردها)

* توقیف فیتیله‌ای‌ها و تحلیل‌های گوناگون از آن

* درفش کاویانی، کهن ترین درفش ملی ایران - ردپای نگاره درفش کاویانی پیش از ساسانیان

* نقطه عطفی در حیات معنوی شرق و غرب - نگاه به دین در عصر اشکانی

* هند و هندو در آثار نظامی - هندوستان و یافتن حقیقت و معرفت

* تیگران بزرگ و شکوه گذرای ارمنستان

* گفتگوی ویژه با دکتر حکمت الله ملاصالحی

و...


نسخه رایانه ای را به صورت رایگان دریافت کنید:

شماره ششم سرزمین آزادگان


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان