پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
نشست‌های گفتگو محور در این نیم سال هم ادامه یافت

سلسله نشست‌های گفتگو محور کانون ایران‌شناسی دانشگاه تهران در این نیم سال هم ادامه پیدا کرد. نشست های گفتگو محور در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵ با موضوع هویت ایرانی آغاز به کار نمود...


 ادامه را بخوانید:

نشست‌های گفتگو محور در این نیم سال هم ادامه یافت


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان