پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
نشست‌های گفتگو محور در این نیم سال هم ادامه یافت

سلسله نشست‌های گفتگو محور کانون ایران‌شناسی دانشگاه تهران در این نیم سال هم ادامه پیدا کرد. نشست های گفتگو محور در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵ با موضوع هویت ایرانی آغاز به کار نمود.

در این نشست‌ها بحث‌هایی درباره تعاریف هویت، ملیت و سپس ایرانی بودن مطرح شد و دیدگاه‌های حضار درباره پیشینه و تاریخچه هویت ایرانی بیان شد.

مواردی مانند اینکه چگونه مفاهیم ایران و انیران شکل گرفت و شامل چه کسانی می‌شد و نمودهای ایرانی بودن یا ایرانشهری بودن، چه بود؟!

به امید خداوند در نشست‌های پسین، بحث‌ها بیشتر به دوران پس از اسلام معطوف می‌شود.


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان