پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
بزرگداشت ایرانیان در سراسر جهان (۲)

با آنکه این روزها گاهی از جانب برخی طیف ها در ایران رویکرد خوبی نسبت به پاسداشت ارزش های ایرانی دیده نمی‌شود اما ایرانیان از گذشته تا به امروز و همچنین دیگر ملل کارهای ارزشمندی برای پاسداشت ارزش های ایرانی انجام داده اند.

ییش از این نیز در قالب نوشته بزرگداشت ایرانیان در سراسر جهان به چند مورد اشاره کرده بودیمو در اینجا به چند مورد دیگر اشاره می کنیم.

بزرگداشت ایرانیان در سراسر جهان قسمت دوم

میدان ایران در ارژانتین

بزرگداشت ایرانیان در سراسر جهان قسمت دوم

خیابان تهران در سئول

بزرگداشت ایرانیان در سراسر جهان قسمت دوم

یادبود منشور کوروش در آمریکا

بزرگداشت ایرانیان در سراسر جهان قسمت دوم

تندیس مشاهیر ایرانی


ادامه نوشتار را بخوانید:

بزرگداشت ایرانیان در سراسر جهان (۲)


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان