پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
جملات کوروش را دریابیم!

برای مقابله با رواج سخنان بدون منبع، فقط سخنان با منبع کوروش بزرگ را نشر دهیم

با آنکه سخنان و جملات با منبع از کوروش بزرگ کم نیست، چند وقتی است که شاهد افزایش جملات بدون منبع از این پادشاه بزرگ هستیم؛ البته مشخص نیست چه کسانی و با چه اهدافی دست به چنین اقداماتی می‌زنند!

می‌دانیم حتی آثار باستانی مانند استوانه کوروش وجود دارد که جملاتی را از زبان کوروش بیان می‌کنند؛ در صورتی که این شرایط برای بسیاری از بزرگان تاریخ وجود ندارد! همچنین در منابع یونانی و یهودی هم جملاتی از زبان کوروش بیان شده است و اکثر این جملات حکمت آمیز و بازگوکننده یک روحیه صلح طلبانه است...


ادامه نوشتار را بخوانید:

جملات کوروش را دریابیم!


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان