پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
مزایای بازنشستگی در دوران هخامنشیان

مورخان یونانی اشارات جالبی به یک سامانه آموزشی و تربیتی ایرانیان در دوره هخامنشی -که جنبه نظامی داشته است- کرده‌اند. در این سامانه سالخوردگان پس از سالها خدمت، شرایط ویژه‌ای پیدا می‌کردند...


ادامه نوشتار را بخوانید:

مزایای بازنشستگی در دوران هخامنشیان


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان