پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
سخن‌هایی ماندگار از داریوش بزرگ

پیش از فرزانگان بزرگ یونانی‌تبار و پیش از اینکه سخن‌وران و اندیشمندان رومی و یا دیگر سرزمین‌های باخترزمین رو به گفتارهای خردگرایانه‌ خود آورند، یک پارسی آن‌هم در جایگاه‌ بزرگ‌ترین فرمان‌روای زمانه، از خود یادگارهای نبشتاری‌ای برجای گذارده که برای بشر امروزین، شگفت‌آور می‌باشد. این‌که چگونه یک شخص در سده ششم پیش از میلاد، آن‌هم در جایگاه نیرومندترین شهریار جهان باستان،‌ به اندیشدن درباره چنین نکته‌هایی پرداخته است، یکی از چیستان‌های بزرگ تاریخ بشری به‌شمار می‌آید. در این‌جا مهمترین این موارد را می‌آوریم.


درباره این روزها بخوانید:

سخن‌هایی ماندگار از داریوش بزرگ


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان