پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
نشست‌های گفتگو محور

کانون ایران‌شناسی دانشگاه تهران، در سلسله نشست‌های گفتگو محور، میزبان دانشجویان اهل بحث و گفتگو بود. این نشست‌ها با موضوعاتی درباره «هویت ایرانی» در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد. نشست‌های گفتگو محور، فضای مناسبی را برای تبادل اطلاعات در میان دانشجویان ایجاد می‌کند و شرایطی ایجاد می‌شود که دانشجویان با آراء و عقاید گوناگون آشنا شوند.


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان