پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
گلایه ای از دوستانمان در تارنمای پارسیان دژ

گلایه ای از دوستانمان در تارنمای پارسیان دژ

شوربختانه این روزها در فضای مجازی نوشتارهای بدون سند و مدرک دست به دست می‌شوند. برخی از آنها ضد اسلام هستند و برخی ضد ایران، برخی رنگ و بوی قوم گرایی افراطی دارند و در برخی دیگر ایران‌گرایی با رویکرد نادرست که پیوندی با فرهنگ ایرانی ندارد، موج می‌زند.

در بسیاری از تارنماهایی که نوشتارهای فرهنگی و تاریخی قرار می‌دهند، آگاهانه یا ناآگاهانه ردپای اینگونه نوشتارها پیدا می‌شود و این واقعا تأسف آور است.


 ادامه را بخوانید:

گلایه ای از دوستانمان در تارنمای پارسیان دژ


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان