پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
زبان پارسی در قلمروی ترک‌های عثمانی

در طول تاریخ، زبان پارسی در نزد بسیاری از اقوام و ملل از جمله ترک‌ها و ترک‌زبانان گرانقدر شمرده می‌شده و این زبان در ادب و هنر جایگاه ویژه‌ای داشته است. یکی از مناطقی که زبان پارسی جایگاه قابل توجه پیدا کرد، آسیای صغیر و قلمروی عثمانی بود. پادشاهان آن منطقه علاقه وافری به زبان پارسی داشتند و حتی به زبان پارسی شعر می‌سرودند.


 ادامه را در خِرَدگان بخوانید:

زبان پارسی در قلمروی ترک‌های عثمانی


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان