پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
نشست چالدران

مرکز آموزش کانون فرهنگ، ادب، اندیشه، تالار شهید آوینی

کانون فرهنگی-دانشجویی ایران‌شناسی دانشگاه تهران برگزار کرد:

در نشست چالدران، هما ارژنگی از نوادگان «میرک» نقاش نام‌آور دوران صفوی، سروده وزین خود درباره چالدران را خواند.


 ادامه را بخوانید:

نشست چالدران


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان