پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
نشست چالدران

کانون ایران‌شناسی دانشگاه تهران همواره به دنبال ایجاد فضای بحث و گفتگو بوده است و تعامل آراء و نظرات گوناگون را در دستور کار خود قرار داده است. در نشست چالدران هم سعی در ایجاد چنین شرایطی بود به طوری که دو سخنران با عقاید گوناگون دعوت شدند و حتی حضار هم به صورت مستقل دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

نشست چالدران در تاریخ ٢۵ شهریور ١٣٩٣ و در پانصدمن سال رویداد چالدران، توسط کانون فرهنگی-دانشجویی ایران‌شناسی دانشگاه تهران برگزار شد (مرکز آموزش کانون فرهنگ، ادب، اندیشه، تالار شهید آوینی).

یکی از نکات این نشست حضور «هما ارژنگی» از شاعران ایران دوست و از نوادگان «میرک» نقاش نام‌آور دوران صفوی بود که شعر ویژه خود را درباره چالدران خواند.

شعرخوانی استاد هما ارژنگی در نشست چالدران


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان