پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
شعر خوانی استاد شجاع پور در دانشگاه تهران

استاد علیرضا شجاع پور پس از سالها در دانشگاه تهران حضور یافت و در همایش «سرای مهر»، شعر مشهور خود یعنی «وطن» را برای دانشجویان خواند.


 ادامه را بخوانید:

شعر خوانی استاد شجاع پور در دانشگاه تهران


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان