پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
همایش یادبود استوانه کورش

دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران برگزار کرد:

سومین همایش «یادبود استوانه کورش» با استقبال قابل توجه دانشجویان و علاقه‌مندان همراه بود و اساتید برجسته تاریخ و باستان شناسی به سخنرانی پرداختند.


 ادامه را بخوانید:

همایش یادبود استوانه کورش


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان