پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
نگاره هایی از نمونک(ماکت) آرامگاه کورش بزرگ

انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران، نمونکی از آرامگاه کورش را در دانشگاه تهران قرار داد.

چند سال پیش این نمونک، توسط دانشجویان مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی  ساخته شد و انگیزه های اعتراض به سد سیوند برای ساخت آن وجود داشت.

پس از بازسازی هایی بر روی این نمونک، به مناسبت همایش «یادبود استوانه کورش» به مدت یک هفته، روبروی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و در کنار تندیس فردوسی قرار گرفت.

این نمونک پس از برگزاری همایش، به مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی بازگردانده شد.

نوشتار های در پیوند:

گزارش تصویری از سومین همایش یادبود استوانه کورش

گزارشی از رویداد ها و سخنرانی های سومین همایش یادبود استوانه کورش


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان