پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
نقاشی هایی از کوروش بزرگ

جوانی کوروش

 دیدگاه های بازدیدکنندگان

کانون ایرانشناسی دانشگاه تهران - هنرمندی جوانان جویای نام باستانی کار در همایش سرای مهر که در تالار پردیس هنرهای زیبا برگزار شد، مورد توجه حضار قرار گرفت و در چندین نوبت به تشویق آنها پرداختند.

بخش‌هایی از هنرهای زورخانه‌ای:

تصاویر و فیلم هایی از همایش سرای مهر: سرای مهر


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان