پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
نقش برجسته های کوروش بزرگ

در پاسارگاد

برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

 

 

در استرالیا

برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

 

 برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

 

برخی از منابع حاکی از آنند که روی نقش برجسته پاسارگاد، کتیبه ای بوده است که بر روی آن نوشته شده بود: منم کوروش ...

در پارک المپیک سیدنی استرالیا هم نقش برجسته ای از کوروش بزرگ نگهداری می شود که یک دوباره سازی از نقش برجسته ی پاسارگاد است و توسط Lewis Batros و با همکاری «فرشته صادق» ساخته شده است.


دیدگاه های بازدیدکنندگان


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان