پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
آرامگاه کوروش بزرگ

آرامگاه کوروش

Cyrus's Tomb

 

عکس های متناسب زمینه

ابعاد:

١٢٠٠*١۶٠٠

 

ابعاد:

٩٠٠*١۴۴٠

متناسب مانیتور های واید

 

لحظاتی را در کنار آرامگاه کوروش بزرگ سپری کنید:

Panoramic Photo


دیدگاه های بازدیدکنندگان

کانون ایرانشناسی دانشگاه تهران - هنرمندی جوانان جویای نام باستانی کار در همایش سرای مهر که در تالار پردیس هنرهای زیبا برگزار شد، مورد توجه حضار قرار گرفت و در چندین نوبت به تشویق آنها پرداختند.

بخش‌هایی از هنرهای زورخانه‌ای:

تصاویر و فیلم هایی از همایش سرای مهر: سرای مهر


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان