پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
نگاهی به استوانه کوروش

استوانه کوروش بزرگ

Cyrus The Great Cylinder

صاحب این اثر کاربر Kaaveh Ahangar در ویکی پدیا فارسی می باشد

گزیده ای از این استوانه :

 

بخش یکم:

[نبونئید](پادشاه پیشین بابل) هر روز به گونه ای گستاخانه و خوار کننده سخن می گفت. او تباهکاری روا می داشت و مردمان را با یوغی بی آرام به نابودی می کشانید.

مردوک، کوروش را به نام بخواند از بهر پادشاهی بر همه ی جهان.

مردوک بی هیچ کارزاری کوروش را به شهر خویش، بابل، فرا برد. (مردوک) بابل را از هر بدبختی برهانید (و) نبونئید را - پادشاهی که وی (مردوک) را پرستش نمی کرد- به دست کوروش سپرد.

 

بخش دوم:

(و آنگاه که) سربازان بسیار من دوستانه اندر بابل گام برمی داشتند، من نگذاشتم کسی (در جایی) در تمامی سرزمین های سومر و اکد ترساننده باشد.

درماندگان باشنده در بابل را که (نبونئید) ایشان را یوغی داده بود نه در خور ایشان، درماندگی هاشان را چاره کردم و ایشان را از بیگاری برهانیدم.

دیوار کناره ای (ساخته از) آجر  را بر کنار خندق شهر که (یکی از) شاهان پیشین ساخته و (بنایش را) به انجام نرسانیده بود، از نو بار دیگر بساختم.

برگرفته از ترجمه ی عبدالمجید ارفعی

 

کلیک کنید:

ترجمه دکتر عبدالمجید ارفعی

 

کلیک کنید:  

ترجمه دکتر شاهرخ رزمجو

این ترجمه با توجه به قطعه های نو یافته صورت گرفته است


بن مایه های فرتور ها (تصاویر):

خبر گزاری فارس

خبر گزاری خبرگزاری میراث فرهنگی (CHN)

با سپاس از کاربر Kaaveh Ahangar در ویکی پدیا فارسی


دیدگاه های بازدیدکنندگان


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان