پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
بررسی اندرز های پایانی کوروش بزرگ

در متون تاریخی وصیت نامه ای از کوروش بزرگ نقل کرده اند که سرشار از مفاهیم بالای انسانی است. در این وصیت، کوروش اندرزهایی به فرزندان و دوستانش می‌کند و به خاطر نیکی‌هایی که خداوند به او ارزانی داشته، قدردان خداوند بزرگ است. شگفت آنکه بخش‌هایی از شاهنامه فردوسی شباهت عجیبی به این اندرزها دارد. در این نوشتار به بررسی اندرزهای پایانی کوروش بزرگ و شباهت‌های آن به بخش‌هایی از شاهنامه می‌پردازیم.


 ادامه را بخوانید:

بررسی اندرز های پایانی (وصیت نامه) کوروش بزرگ


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان