پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
آبراهه های کاخ پارسه

پس از چند سال بلاتکلیفی پروژه دفع‌ آب‌های سطحی تخت جمشید؛ طرحی توسط بنیاد پارسه-پاسارگاد به سازمان میراث فرهنگی فارس ارائه شد و توسط علی اسدی، باستان‌شناس به مرحله اجرا رسید. این پروژه با هدف دفع آب‌های سطحی آبراهه‌های تخت جمشید، موفق به شناسایی چندین متر از کانال های دوره هخامنشی شد.


 ادامه را بخوانید:

آبراهه های کاخ پارسه


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان