پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
همشهری جوان و کوروش

مجله همشهری جوان در یک شماره جنجالی، گویا با همکاری «رضا مرادی غیاث آبادی» مطالبی علیه کوروش بزرگ نوشت. بسیاری معتقدند موضع گیری های غیاث آبادی علیه کوروش حالت نقد ندارد و با غرض ورزی همراه است. همشهری جوان در مطالبی چند که بسیاری از بخش های آن حالت تمسخر و طنز داشت پرونده ای به «تب ایران باستان» اختصاص داده بود.

به نظر می رسید بسیاری از مخاطبان این مجله از چنین اقدامی ناراضی بودند و انتقاد ها علیه همشهری جوان تا حدی بود که شماره بعدی این مجله به بررسی نقد های مخاطبان پرداخت. با توجه به تعداد زیاد پیام ها، صفحاتی ویژه ی این موضوع اختصاص یافت. گویا بی احترامی هایی هم به نگارندگان محترم همشهری جوان شد که به هیچ وجه پسندیده و پذیرفتنی نیست. اما شرایطی که پس از انتشار مطالب همشهری جوان در فضای مجازی پیش آمد، حاکی از رفتار خردمندانه کوروش دوستان بود. مطالبی حاوی پاسخ های منطقی با اسناد و مدارک دقیق نگاشته شدند و در اختیار عموم قرار گرفتند.

اما پاسخ نگارنده ی محترم همشهری جوان به نقد های منصفانه ی مخاطبان در شماره بعدی، بسیار تعجب آور به نظر می رسد. برای مثال یکی از مخاطبان گفته بود که چرا منبع به کار نبردید و نگارنده ی همشهری جوان پاسخ داده بود که منابع زیادی به کار بردیم!! وی به بخش معرفی منابع در شماره قبلی که اصلاً حالت استناد نداشت، اشاره کرده بود. در آن بخش صرفا بیان شده بود که چه منابعی از کوروش سخن گفته اند.

در بحث تاریخی اینگونه نیست که ابتدا منابع را به صورت کلی تعریف کنیم و بعد همه گونه ادعایی مطرح کنیم و در نهایت هم بگوییم منبع داده ایم. برای هر ادعایی -البته به صورت دقیق- باید منبع بیان شود. مثلا باید گفته شود که فلان موضوع در کدام بخش و کدام بند یک کتاب آمده است. روندی که همشهری جوان پی گرفته بود مانند آن است که مثلاً بگوییم نام حضرت عیسی (ع) در قرآن و انجیل آمده است و سپس بگوییم حضرت عیسی(ع) چهار زن و هشت فرزند داشته است. آیا این ادعا با سند و مدرک بیان شده است؟! ادعای نگارنده درباره منبع داشتن مطالب بسیار شگفت آور و به نوعی خنده دار است.

اما همشهری جوان در شماره بعدی سعی بر آن داشت که به ویژگی های خوب کوروش هم اشاره کند و به مطالب پیشین که قبل از آن شماره جنجالی در این مجله چاپ شده بود ارجاع داد و بخش هایی از آن مطالب را یادآوری کرد. به نظر می رسد این شماره مجله هیچ تأثیری در محبوبیت کوروش نزد مردم نداشت. هرچند کسانی که از قبل تخریب گر کوروش بودند از این مجله استقبال کرده بودند.

یکی از نقد های رایجی که درباره همشهری جوان مطرح شد؛ این بود که با توجه به همین کار ها در داخل است که اعراب به خود اجازه می دهند نام خلیج فارس را تغییر بدهند و یا کشور ترکیه به خود اجازه می دهد مولانا را مصادره کند.

به هر حال مطمئناً همشهری جوان به تمام سوالات مخاطبین پاسخ نداد و ابهامات زیادی درباره موضوعات مطرح شده باقی مانده است.

سوال آخر اینجاست که چطور تا چندی قبل، حتی همین همشهری جوان بیشتر از ویژگی های نیک کوروش می گفت و به تازگی شروع به کوروش ستیزی تا این حد کرده است؟! تب ایران باستان و علاقه به کوروش چیز جدیدی نیست چطور در این شرایط مسئولین همشهری جوان به فکر افتادند؟!

برای بررسی دقیق موارد بیان شده در آن شماره ی جنجالی مجله همشهری جوان و پاسخ به ادعاهای غلط نگارندگان محترم، با توجه به منابع و مدارک، بنگرید به:

آیا همشهری جوان درباره کوروش درست می گوید؟!


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان