پردیس اهورا

Paradise Of Ahoora

کانال رسمی خردگان
یک شیوه ژورنالیستی از انگلیسی ها: اکثر ایرانیان نژاد آریایی ندارند

چندی پیش تلویزیون بی بی سی فارسی گزارشی پخش کرد و اینچنین نتیجه گرفت که اکثریت ایرانیان آریایی نیستند.

تعجب می کنم که بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی، سایت ها، وبلاگ ها و حتی خبرگزاری ها بدون بررسی کامل این موضوع و مطمئن شدن از درستی یا نادرستی آن، فقط و فقط همین چند خط را کپی کردند!!

با گذشت چند ماه از پخش این گزارش، دکتر اشرفیان بناب (که سرپرست این گروه پژوهشی معرفی شده بودند) این موضوع را تکذیب کردند.

متن کامل این توضیح نامه را در ادامه مطلب می آوریم.


 ادامه را بخوانید:

یک شیوه ژورنالیستی از انگلیسی ها: اکثر ایرانیان نژاد آریایی ندارند


واپسین به روز رسانی


نمایش تمام صفحه


نوشتارهای ما را می دزدند و هیچ مرجعی پاسخ گو نیست

دزدهای فضای مجازی

کانال رسمی خردگان